Ne nadarmo je nejznámější bariéra ta jazyková.

Promlouvejte ke klientovi řečí jeho země, mládí, každodenního života a snů. Aniž to tušíte, rodný jazyk je silnější nástroj než myslíte. Mluvte s Vaším partnerem v jazyce, kterému beze zbytku rozumí a Vaše sdělení se posluchačům zaryje pod kůži.

Věděli jste, že v Latinské Americe existují lidé, kteří se cíleně neučí anglicky?

Konsekutivní tlumočení

Čeká Vás jednání s cizinci? Konsekutiva je tou správnou volbou.

Při tomto tlumočení se řečník a tlumočník průběžně střídají. Zatímco řečník mluví, tlumočník si dělá zápis a poté převede daný úsek do cílového jazyka. Výhodou je nulová technická náročnost, stačí blok a propiska, případně mikrofon. Úskalím je prodlužování projevu právě o tlumočení. Konsekutiva je trefa do černého pro:

 • obchodní jednání a prezentace 
 • pracovní večeře, recepce a gala
 • interní porady
 • školení, kurzy a workshopy
 • prohlídky závodu nebo provozovny
 • veletrhy
 • zájezdy
 • diskuze
 • interview
 • korporátní akce
 • audity
 • dozorčí rady a valné hromady

Doprovodné tlumočení

Že hrát venku není jako hrát doma? To zná každý hráč už od žáků.

Netápejte v cizojazyčném prostředí a dopřejte i Vy svému klientovi, aby se zorientoval v tom našem.

Při tomto tlumočení je tlumočník k dispozici klientovi jako doprovod v rámci obchodních cest a pracovních návštěv a pomáhá mu orientovat se v programu nebo situacích, ve kterých se nachází. Zpravidla se prolíná tlumočení konsekutivní a šeptané.

Výkop

Zjistím Vaše přání a specifika akce. Vysvětlím, jak na podklady.

Soupiska

Připravím kalkulaci a Vy dodáte podklady.

Poločas

Vzájemně jsme si potvrdili podmínky spolupráce a já se dávám do přípravy.

Do toho!

Tlumočím a Vy se soustředíte jen na sebe a své hosty.

Mix zóna

Váš názor je pro mě důležitý. Dejte mi vědět, pokud byl Váš klient spokojen. Půjdeme do toho znovu?